USŁUGI DRONEM

Zapytania ofertowe:

e-mail: biuro@geoscanners.pl

mob: +48 796 837 252

Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP) są kamieniem milowym rozwoju technologicznego i nie sposób już wyobrazić sobie przyszłości bez nich. Zrewolucjonizowały wojsko a dzięki miniaturyzacji i spadkowi kosztów produkcji od kilku lat stale poszerzają zakres swoich zastosowań na rynku cywilnym. Największe zapotrzebowanie w tej materii związane jest z lekkimi dronami wykorzystującymi głowice optoelektronicznych. Oczywiście w obrębie tego zapotrzebowania na pierwszym miejscu użytkowania BSP znajduje się fotografia lotnicza i filmowanie z powierza. Coraz częściej jednak, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, nacisk kładziony jest na szybkie pozyskanie aktualnej i rzetelnej informacji przestrzennej w postaci ortofotomap. Dodatkowo, oszczędności związane m.in. z prowadzeniem rolnictwa precyzyjnego oraz zrównoważonej gospodarki leśnej, pociągają za sobą stosowanie w dronach kamer multispektralnych gdzie do podstawowej informacji przestrzennej dołączona może być np. analiza jakościowa poprzez zastosowanie współczynników wegetacji NDVI, GNDVI i SAVI.

Ortofotomapy

Ortofotomapa. Reprezentuje w najbardziej rzeczywisty sposób stan pokrycia i zagospodarowania terenu, czego nie oddaje tradycyjna mapa. Powstaje w wyniku przetworzenia zbioru zdjęć wykonanych podczas nalotu w nawiązaniu do układu współrzędnych. Ortofotomapa jest kompleksowym źródłem infromacji przestrzennej i może być wykorzystywana jako oddzielna warstwa w systemach geograficznych, stanowić tło dla planowania przestrzennego lub do tworzenia opracowań tematycznych. W porównaniu z tradycyjnymi metodami pozyskania danych na rzecz wykonania ortofotomapy (samoloty, satelity) relatywnie niskie naloty dronami (50-300 m) pozwalają na uniknięcie chmur oraz zamgleń, zachowanie ortogonalności odwzorowania – brak perspektywy przy obiektach pionowych (budynki, drzewa itp.), zdecydowanie tańsze koszta pozyskania danych (o ile nie ma mowy o CAŁYM województwie!) oraz większa rozdzielczość pozioma.

Inwentaryzacje z powietrza

NMT – Numeryczny Model Terenu. Jest to dyskretna (punktowa) reprezentacja wysokości terenu która wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwia wierne odwzorowanie terenu. Na jego podstawie przeprowadza się analizy ekspozycji stoków, spadków, szorstkości terenu, wyznacza zlewnie a także umożliwia obliczanie objętości danych form co przydatne jest przy podawaniu wielkości wyrobisk górniczych – odkrywek oraz hałd.

Numeryczny Model Terenu

Przykładowe możliwości wykorzystania powyższych produktów:

– podkłady pod mapy sytuacyjno-wysokościowe
– monitorowanie ciągów paliwowych, wodnych, sieci energetycznych
– pomiary kubatury wyrobisk, hałd, zwałowisk, wysypisk śmieci
– inwentaryzacja robót ziemnych, placów budowy
– monitorowanie postępów prac budowlanych
– inspekcje trudnodostępnych obiektów inżynierskich
– obrazowanie stanu degradacji środowiska naturalnego
– inspekcja linii brzegowych cieków oraz zbiorników wodnych
– rolnictwo precyzyjne, wyznaczanie współczynników wegetacji
– ocena zasięgu i obrazowanie zniszczeń w rolnictwie i gospodarce leśnej
– planowanie i analiza na podstawie ortofotomap dla jednostek administracyjnych
– filmy i zdjęcia dla celów marketingowych, okolicznościowych etc.

Numeryczny Model Terenu

Zapytania ofertowe:

Michał Dąbrowski

Geophysicist / Manager

e-mail: biuro@geoscanners.pl

mob: +48 796 837 252

Translate »