Georadar Rex

Rex (Road Explorer) jest kompletnym systemem georadarowym przeznaczonym do badania dróg i infrastruktury kolejowej.  Georadar Rex montowany jest na pojeździe, antena tubowa zawieszona w powietrzu pozwala na jazdę z duża prędkością podczas pomiaru i swobodne poruszanie się podczas ruchu. Rozwiązanie Rex dostarczane jest w 3 konfiguracjach. Jednokanałowy Rex, dwukanałowy Rex Duo oraz trójkanałowy system rex Triton.

Wszystkie powyższe systemy zawierają jednostkę sterującą z serii Akula 9000C, tubową antenę powietrzną HA i/lub z serii FLB. W przypadku gdzie specyfika pomiaru i czas wymaga zastosowania wielu anten system jest modyfikowany do Rex Duo i Triton za pomocą multipleksera, dzięki któremu aparatura staje się wielokanałowa i daje możliwość podłączenia większej ilości anten.

Najdłuższy okres gwarancyjny na rynku 36 miesięcy na elektronikę i anteny.

Podstawowa konfiguracja

Zestawienie poniżej jest standardowe dla georadaru Rex. Możliwa jest konfiguracja systemu w zależności od zastosowania i potrzeb klienta.

Tak jak inne systemy, georadar Rex objęty jest profesjonalnym wsparciem technicznym, oraz szkoleniem we wskazanym miejscu przez klienta.

 • Jedna lub więcej wysoko częstotliwościowa antena typu “horn” HA i/lub z serii FLB
 • Akula 9000C jednostka centralna
 • Multiplekser serii MCE dla Rex Duo oraz Rex Triton
 • CMH-201 (202 lub 203) mocowanie na samochód
 • Laptop
 • GPRSoft Professional processing software
 • GAS XP acquisition software
 • Bateria, ładowarka
 • Akcesoria

Georadar Rex –  Zastosowania

Wysoko prędkościowe badania:

 • Nawierzchni drogowych
 • Infrastruktury kolejowej
 • Pasów startowych i infrastruktury lotniskowej
 • Infrastruktury tunelowej, betonowej

SystemAntenaJednostka
centralna
KanałySzczegóły
ha2000 lqRex1 antena:
HA lub FLB
Akula 9000C1 kanał rejestrującyWybór anteny w zależności od specyfiki i rodzaju pomiaru. Do wyboru antena tubowa HA-1000 o częstotliwości 1 GHz lub HA-2000, 2 GHz. Anteny stosowane do badania struktur podbudowy asfaltowo-drogowej 1 GHz oraz samej struktury asfaltu - antena tubowa typu "horn" 2 GHz.
bnr_Rex01 lqRex Duo2 anteny:
HA i/lub FLB
Akula 9000C2 kanały rejestrujące z multiplekserem MCE-202
Rex Duo oferuje 2 opcje głębokościowe (pomiar 2 różnymi antenami naraz) podczas jednego przejazdu. W zależności od potrzeb możliwe podłączenie dwóch anten tubowych (horn) lub kombinację HA i drugiej anteny z serii FLB.
bnr_Rex02 lqRex Triton3 anteny:
HA i/lub FLB
Akula 9000C3 kanały rejestrujące z multiplekserem
MCE-204
Rex Triton to najbardziej rozbudowana wersja serii Rex. Posiada możliwość podłączenia 3 anten i wykonanie nimi rejestracji podczas jednego przejazdu. Częstotliwości i rodzaj anten mogą być tak dobrane aby uzyskać odbicia fal EM od interesujących warstw podczas jednego pomiaru, co skraca czas przy dużych i czasochłonnych projektach.

Translate »