Georadar w mapowaniu struktur biologicznych i ekologicznych

Zaangażowani jesteśmy w projekty badawczo rozwojowe i poszerzanie możliwości zastosowania geoskanera w mapowaniu struktur organicznych oraz badaniu działalności ssaków i innych stworzeń. Między innymi mapujemy nory ssaków oraz mapujemy korzenie drzew.

Masz nowy pomysł wykorzystania georadaru lub potrzebujesz usługę zadzwoń.