Geoelektryka, tomografia elektrooporowa

Badania metodą Tomografii Elektrooporowej (ERT ang. Electrical Resistivity Tomography) często zwana geoelektryką

Alternatywną nazwą metody jaką można spotkać w literaturze jest Inwersyjne obrazowanie oporności (ang. Electrical Resistivity Imaging, ERI). Ze względu na szeroki zakres zastosowań jest to obecnie jedna z najbardziej popularnych metod geofizycznych, geoelektrycznych. Jej działanie bazuje na wykonaniu obwodu elektrycznego w którym to funkcję opornika przyjmuje ośrodek geologiczny. Pojedynczy pomiar wykorzystuje cztery elektrody: dwie prądowe oraz dwie potencjałowe. Oporność gruntu mierzona jest poprzez emisję prądu stałego i rejestrację różnicy potencjałów na elektrodach. W zależności od wielkości układu oraz jego charakterystyki pozyskiwana informacja pochodzi z różnych głębokości. Podczas akwizycji danych terenowych na jednym profilu badawczym wykonywane są setki pomiarów. Zebrane dane poddaje się procesowi inwersji w wyniku którego otrzymywane są dwuwymiarowe modele opornościowe ośrodka, które poddawane są analizie. Maksymalny zasięg głębokościowy, który możemy osiągnąć to  około 90 m p.p.t..  Świadczymy zintegrowane usługi, gdzie łączymy różne metody geofizyczne aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Często bywa także, że tam gdzie tomografia elektrooporowa nie zdaje egzaminu można wykorzystać georadar i odwrotnie, tam gdzie georadar nie daje wyników (wysokie przewodności gruntu) metoda geoelektryczna perfekcyjnie sprawdza się do mapowania ośrodka gruntowego. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie metod.

Geoelektryka wykorzystana jest powszechnie do następujących zadań:

– geologiczno-inżynierskie rozpoznanie podłoża pod zabudowę,
– poszukiwania struktur wodonośnych,
– monitoring skażeń gruntu i wód podziemnych,
– prace poszukiwawcze i kartowanie geologiczne,
– wyznaczanie głębokości i miąższości warstw nadkładu oraz nasypów,
– wykrywanie obiektów antropogenicznych w badaniach archeologicznych,
– głębokość zalegania litego podłoża skalnego,
– lokalizacja struktur krasowych, zapadlisk i pustek,
– badania wieloletniej zmarzliny górskiej,
– ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych (np. szczelność zapór),
– lokalizacja utworów słabo przepuszczalnych.

Zapytania ofertowe:

Michał Dąbrowski

Geophysicist / Manager

e-mail: biuro@geoscanners.pl

mob: +48 796 837 252

Translate »