Usługi georadarem w ochronie środowiska

Georadar skutecznie wykorzystujemy do lokalizowania przeróżnych obiektów potencjalnie mogących zanieczyścić środowisko. Lokalizujemy stare wysypiska, nielegalnie zakopane obiekty mogące potencjalnie zagrażać środowisku. Metoda jest całkowicie bezinwazyjna i można wykonywać w obszarach chronionych, naturze 2000 czy parkach narodowych. Poniżej przykład mapowania zbiornika smołowego na terenie spółki gazowniczej.

Wynik badania georadarem
Usługi georadarem w ochronie środowiska

W pomiarach wykorzystano metodykę 3D. Wykonano serię profili 2D, które następnie zostały interpolowane do obrazu 3D. Analizowana przestrzeń była w przekrojach poziomych. Analizowano coraz głębsze partie nanosząc na plan strefy anomalne, które wydawały się być elementami konstrukcyjnymi zbiornika smołowego. W procesie przetwarzania użyto standardowe procedury tak jak: surface correction, band pass filtering, gain, background removal, migration, Hilbert transformation.

 

Zapytania ofertowe prosimy kierować na poniższy kontakt lub poprzez formularz kontaktowy.

dr inż. Michał Dąbrowski

Geofizyk / Manager

e-mail: biuro@geoscanners.pl

mob: +48 796 837 252

Skontaktuj się z nami

Translate »