Georadar w budownictwie

Świadczymy usługi skanowania georadarem dla firm budowlanych, podwykonawców związanych z pracami ziemnymi itp. Dzięki naszym usługom wykryliśmy wielu klientom, obiekty podziemne na placu budowy między innymi kanały, rury, fundamenty, pustki, płyty betonowe zbrojone itd. Stosujemy metodykę zarówno 2D jak i 3D. Na zdjęciu obok przykład wykrycia starych fundamentów na placu budowy.

Proponujemy naszym klientom kontrolę jakości wykonanych robót, badania posadzek, inspekcje i analizę uszkodzeń, osunięć, zapadania itp. W razie potrzeby uzupełniamy falowe metody geofizyczne metodą geoelektryczną i innymi dostępnymi narzędziami bezinwazyjnymi.

Obok na przekroju georadarowym przykład wykrycia murów na placu budowy.

Poniżej przykład mapowania rurociągu solankowego.