Badania lotnisk

Badania dróg i pasów startowych na lotniskach jest bardzo ważnym elementem utrzymania w dobrej kondycji infrastruktury lotniskowej. Świadczmy usługi skanowania geroadarem zarówno pod kątem kontroli stanu technicznego nawierzchni jak i warstw konstrukcyjnych. Wykrywamy i lokalizujemy obiekty podziemne tak jak kable i rury infrastruktury lotniskowej.

Obok prezentowany jest przekrój poziomy drogi startowej jednego z lotnisk w Polsce. Na zlecenie klienta wykonano wiele kilometrów skanów aby stwierdzić budowę wewnętrzną płyty lotniska oraz przyczyny pękania nawierzchni betonowej. Na przekroju widoczna zmienna budowa wewnętrzna drogi startowej.

Dzięki analizie przestrzennej możemy zidentyfikować wszystkie anomalie występujące w obrębie badanej struktury. Przykład mapowania georadarem defektów w nawierzchni betonowej i podbudowie. Wyraźnie widoczne dylatacje w betonie, spękania skurczowe, oraz pęknięcia niezwiązane z konstrukcją drogi startowej.

 

W zależności od ustaleń z klientem opracowujemy dane w różnych środowiskach. Poniżej opracowanie defektów i spękań w środowisku CAD. Dane w postaci wektorowej ASCII można zaimportować do dowolnego programy do analiz przestrzennych 3D.
Zapytania ofertowe prosimy kierować na poniższy kontakt lub poprzez formularz kontaktowy.

dr inż. Michał Dąbrowski

Geofizyk / Manager

e-mail: biuro@geoscanners.pl

mob: +48 796 837 252

Skontaktuj się z nami

Translate »