Badania dróg

Georadarem badamy drogi zarówno pokryte masą asfaltową jak i betonem. Badamy warstwy konstrukcyjne oraz podbudowę. Każde zlecenie jest dostosowywane do potrzeb klienta w zależności co oczekuje i jaki ma być finalny wynik pomiarów. Mapujemy grubości warstw, badamy geologię pod drogą, obliczamy kubaturę drogi do zerwania przed pracami, wykrywamy obiekty pod drogami. Świadczmy usługi kontroli jakości po wykonawczej sprawdzającej czy wykonawca wykonał zgodnie z projektem technicznym. Dzięki nowoczesnym narzędziom raporty i opracowania przekazujemy w wersji wektorowej, numerycznej.

Sprawdzone badania dróg

Poniżej przykład opracowania odcinka drogi. Do opracowania użyto 2 otwory korelacyjne, z których wyciągnięto rdzenie opisano i przekazano do interpretacji danych georadarowych. Model przyjęto 2 warstwowy. Bardziej wprawne oko zauważy, że można wyróżnić 3 warstwę.

Badamy różnego rodzaju uszkodzenia drogi, zapadliska i pęknięcia. Diagnozujemy co może być przyczyną uszkodzeń. Poniżej przedstawione wyniki skanowania drogi krajowej dla jednego z klientów. Celem badań było stwierdzenie przyczyn zapadania się nowo wybudowanej obwodnicy. Wykonano szereg profili podłużnych i metoda wykazała się wysoką skutecznością.
Geoskaner jest doskonałą metodą badania dróg ze względu na bezinwazyjny charakter. Oczywiście należy wykonać rdzeniowania co pewien odcinek drogi np co 1 kilometr ale nie wpływa to znacząco na konstrukcję drogi. Dzięki korelacji danych z radaru i otworów można z dużą skutecznością rozpoznać grubości warstw i kondycję techniczną.
Zapytania ofertowe prosimy kierować na poniższy kontakt lub poprzez formularz kontaktowy.

dr inż. Michał Dąbrowski

Geofizyk / Manager

e-mail: biuro@geoscanners.pl

mob: +48 796 837 252

Skontaktuj się z nami

Translate »