Usługi georadarem w archeologii

Archeologia jest jednym z głównych beneficjentów metody. Skaner elektromagnetyczny bardzo dobrze sprawdza się w mapowaniu i wykrywaniu obiektów archeologicznych. Stosujemy metodykę 2D gdzie nie da się regularnej siatki wyznaczyć oraz obrazowanie w siatce 3D co jest efektywnym narzędziem do mapowania złożonych struktur podziemnych. Zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania, interpretacji i wizualizacji, z którego korzystamy na co dzień, daje nam możliwość skutecznie zajrzeć wgłąb ziemi.

 

Prowadzimy wszelkie badania i usługi z zakresu archeologii:

  • Mapowanie starych murów i obiektów podziemnych
  • Badania krypt, kościołów i obiektów sakralnych
  • Poszukiwanie zbiorowych mogił i pochówków
  • Mapowanie starych cmentarzy

i wszędzie tam gdzie ma słuszność zastosowanie georadaru.

Poniżej kilka przykładów opracowań.

Możliwość obrazowania w przestrzeni 3D
Przykład opracowania wraz z projektem badań. Projekt zakładał pokrycie skanami 2D obiektu archeologicznego w postaci pozostałości po namiotach typu fińskiego z okresu II Wojny Światowej. Projekt wykonany w GIS, nałożona mapa zasadnicza + ISOK Lidar.
Wyniki badań georadarem prezentujące przekroje poziome w płaszczyźnie x,y. Wyraźnie widoczne radialne anomalie rozchodzące się na zewnątrz podstawy namiotu co wskazuje na pochodzenie antropogeniczne.
Kolejny przykład opracowania 3D. Mapowana była grobla otaczająca grodzisko wczesnośredniowieczne. Na pomiar nie została naniesiona poprawka topograficzna dlatego grobla posiada formę wklęsłą. Dzięki mapowaniu można było odtworzyć kształt grobli, nachylenie zboczy.
Zapytania ofertowe prosimy kierować na poniższy kontakt lub poprzez formularz kontaktowy.

dr inż. Michał Dąbrowski

Geofizyk / Manager

e-mail: biuro@geoscanners.pl

mob: +48 796 837 252

Skontaktuj się z nami

Translate »